เกี่ยวกับเรา

 

บริการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ

 

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542

เราเป็นบริษัทคนไทยขนาดเล็ก สำนักงานตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ทำงานเป็นมืออาชีพ มีมาตรฐาน และบริการด้วยความเข้าอกเข้าใจในแบบวัฒนธรรมคนไทย เป็นกันเอง เสมือนหนึ่งเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกัน

 

นโยบาย

‘เป็นคนดี....ในการประกอบธุรกิจ’

เรามีความเชื่อมั่นว่า ความซื่อสัตย์... จริงใจ... และการรักษาคำพูด...จะนำไปสู่ความสำเร็จรุ่งเรืองในที่สุด

 

วัตถุประสงค์

ต้องการสร้างมิตรภาพทางการค้าในระยะยาว ใช้ความจริงใจในการทำธุรกิจ และยึดหลักการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า

 

เราเหมาะกับใคร 

  • ลูกค้าระดับ SME ที่ทำธุรกิจส่งออก
  • กลุ่มลูกค้าที่ค้าขายทางออนไลน์ ธุรกิจ E-commerce
  • ร้านค้ารายย่อย... ที่มีลูกค้าต่างประเทศสนใจสินค้าของท่านและต้องการสั่งซื้อ แต่ท่านไม่มีความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการส่งออก
  • บุคคลทั่วไป... ที่มีฝีมือสร้างสรรค์ สามารถผลิตสินค้าของตัวเอง และมีชาวต่างประเทศสนใจ ต้องการซื้อสินค้าของท่าน แต่ท่านอ่อนด้อยการสื่อสาร การสนทนาภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ 
  • นักธุรกิจชาวต่างประเทศ...ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อซื้อสินค้าไทย และใช้บริการขนส่ง เพื่อนำกลับไปขายในบ้านเมืองของตนเอง

 

 ใบทะเบียนพาณิชย์

  

เราสามารถเป็นที่ปรึกษา เป็นผู้ให้คำแนะนำ เป็นผู้ให้บริการ และรับเป็นธุระจัดการส่งของให้ท่านได้
โดยไม่เสียค่าบริการพิเศษแต่อย่างใด !! รับรอง สบายใจ หายห่วง.....
ขนส่งเรียบร้อย งานราบรื่น ไม่มีปัญหาแน่นอน