กล่องเล็ก น้ำหนักเบา

 

จุดเด่น

มีอัตราค่าขนส่งในราคาถูกเป็นพิเศษ

 

เหมาะอย่างยิ่ง...

สำหรับท่านที่ค้าขายทางอินเตอร์เน็ตออนไลน์ ทำธุรกิจ E-commerce ส่งสินค้าแต่ละครั้งเป็นจำนวนน้อย มีความถี่ในการส่ง แต่น้ำหนักเบา กล่องละไม่เกิน 5 กิโลกรัม

 

บริการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ  บริการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ  บริการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ