กล่องธรรมดา

 

ไม่ได้จำกัดขนาดกล่อง ท่านสามารถเลือกใช้กล่องขนาดไหนก็ได้ ปรับไปตามความเหมาะสมกับสินค้า 

 

เหมาะอย่างยิ่ง

  • ส่งสินค้าเป็นจำนวนครั้งละมากๆ (ในหนึ่งชิปเมนท์)
  • สินค้ามีความหลากหลาย มากมายหลายชนิด และมีหลายขนาด

 

กล่องธรรมดา ขนาด S

ส่งพัสดุไปต่างประเทศ 

 

กล่องธรรมดา ขนาด M

ส่งพัสดุไปต่างประเทศ

 

กล่องธรรมดา ขนาด L

ส่งพัสดุไปต่างประเทศ

 

กล่องธรรมดา ขนาด L special

ส่งพัสดุไปต่างประเทศ